Så blev det endelig jul!

Når du læser dette indlæg, kender du måske kun til tanken om en kølig, snedækket jul og hyggelige aftener med familien, hvor man laver lækre småkager omgivet af blinkende julelys. I år oplevede jeg en dansk jul hos Karen og Johannes og satte pris på de mange former for julefejring. Udover at nyde en alarmerende mængde varm chokolade, kager og desserter hos Karen og Johannes, gik det op for mig, at julen i min landsby og i Danmark handler om det samme: at dele og være sammen.

Jul i Uganda

Tilbage i min landsby havde julen også en særlig plads i alles hjerter uanset religiøs, familiemæssig og stammemæssig baggrund. Det er en tid, hvor familierne strækker deres budgetter en smule for at få noget ekstraordinært til at ske for alle. I et samfund med overvejende selvforsynende landmænd bidrager hver person med, hvad de kan: et kilo ris, hjælp til madlavning, hentning af vand fra brønden, danse- og sangforestillinger eller opstilling af midlertidigt læ for at beskytte os mod lange timer under solen og i tilfælde af regn – ethvert bidrag, stort eller lille, bidrog til den festlige ånd.

En helt ny juletradition: En Julegave

I min landsby var det ikke en almindelig tradition at give/modtage personlige gaver, men takket være Mercy Scouts’ indsats lykkedes det os at sprede lidt glæde til dem, der havde mest brug for det. Gennem donationer er Mercy Scouts ikke kun i stand til at levere mad, hvilket er en kæmpe hjælp for mange familier. Men børn modtager også gaver som sko, tæpper, legetøj og meget mere.

I årenes løb er gaverne blevet en del af traditionen, og børnenes øjne lyser af forventning hver jul. Hele landsbyen genlyder af latter og taknemmelighed; for mange børn er det første eller eneste gang i løbet af året, at de modtager gaver.

Spændingen ved at vide, at når skolen starter i januar, har man et par nye sko, sokker og skolematerialer, giver en varm følelse af optimisme for det nye skoleår, der ligger forude. Børnene får energi og er glade for at starte i skole, og forældrene kan bruge de ekstra penge på skolepenge, mad og andre ting, som de har brug for derhjemme.

Følelsen af glæde, håb, at føle sig speciel og elsket, når man ved, at en person, som er flere hundrede kilometer væk, og som man aldrig har mødt, bekymrer sig nok til at give en gave der får et barn til at smile, er en særlig form for julestemning.

MercyScouts#Spejderkaffe

Daisy skriver på engelsk. Så hvis du hellere vil læse det på engelsk, kan du læse med herunder:

Are you ready for an adventure from Uganda?

As you read this post, you might only be familiar with the idea of a chilly, snowy Christmas and spending cozy evenings with family, making delicious cookies surrounded by twinkling Christmas lights. This year, I experienced a Danish Christmas at Karen and Johannes appreciating the many forms of Christmas celebration. Besides indulging in enjoying an alarming amount of hot chocolate, pastries and desserts at Karen and Johannes, I realised that Christmas in my village and Denmark are all about sharing and togetherness.

Back in my village, Christmas also held a special place in everyone’s hearts irrespective of religious, family and tribal background. It is a time when families stretch their budgets just a bit to make something extraordinary happen for everyone. In a community of predominantly subsistence farmers, each person contributes what they can; a kilo of rice, helping with cooking, fetching water from the well, dancing and singing performances or putting up makeshift shelters to shield us from long hours under the sun and incase of the rain- any contribution, big or small, fueled the festive spirit.

In my village, giving/ receiving personal gifts wasn’t a common tradition, but thanks to the efforts of Mercy Scouts, we managed to spread a little joy to those who needed it most. Through donations, Mercy Scouts is not only able to provide food, a serious burden alleviated for a lot of families, children also receive gifts like shoes, blankets, toys and more.

Over the years, gifts have become part of the tradition, children’s eyes brighten with anticipation every christmas. The whole village echoes with laughter and gratitude; for a lot of children it’s the first time or the only time in the year that they receive gifts.

The excitement of knowing that when school starts in January, you have a new pair of shoes, socks and scholastic materials instils a sense of optimism for the new school year ahead. Children are energised and happy to start school and parents can spend that extra money on school fees, food and other things that they need at home. The sense of joy, hope, feeling special and loved knowing that someone, hundreds of miles away, who you have never met cares enough to put a smile on your face is a special kind of Christmas spirit.  

Der er også andre gode nyheder

Der er sket noget stort: De har fået en brønd!

Der er sket noget stort: De har fået en brønd!

For et par dage siden, den 15. februar, skete der noget fantastisk i min landsby. Takket være Mercy Scouts’ utrolige arbejde, bakket op af det større spejderfællesskab, fik vi endelig en helt ny brønd.

Er du klar på et eventyr fra Uganda?

Er du klar på et eventyr fra Uganda?

Daisy Asiimwe her – og jeg vil gerne invitere dig til at tage med mig og Spejderkaffe på denne utrolige rejse, når jeg deler historier om min opvækst i Ugandas landområder, de virkningsfulde oplevelser med Mercy Scouts og den transformerende kraft i dine generøse donationer, når du køber Spejderkaffe!